Rijnland Revalidatiecentrum Leiden

  • Op de bovenste plaat heb ik niets gezet, die werken zijn dan slecht te zien.

  • Albast.