Robertus CarolusRob Spronk ( Robertus Carolus, Arnhem, 1943)

Rob denkt zelf, dat zijn creatieve vaardigheden deels zijn geërfd van vader Willem, en moeder Bep.

Gedurende de eerste fase van zijn leven (rond middelbare school leeftijd) tekende en schilderde hij vrij veel en exposeerde ook eenmaal samen met de grafisch kunstenaar Hans Hilbrands uit Borger.

De thematiek toen  is het beste te benoemen als magisch realistisch tekenen en schilderen.

Zonder twijfel was de creatieve impuls tot uiten van deze verbeeldingsvorm afkomstig uit het verwerkingsproces van zijn in de heel jonge jaren opgedane trauma’s in de oorlogstijd in Arnhem.

Na zijn twintigste jaar gebeurde er op artistiek gebied een heel aantal jaren niet veel.

De creativiteit werd verplaatst naar het ouderschap in een jong gezin, en de leidinggevende functies in ordenende organisaties als  het notariaat.

De drang tot ervaren van verdiepende bewustzijnsinhouden bracht Rob gedurende zijn jaren van “50-plus” tot het volgen van een relatief groot aantal trainingen op het gebied van yoga-technieken, esoterische filosofie , energetische benaderingswijzen van heling van dat,wat verstoord is in groei, en  sjamanistische rituelen in culturen van Siberië, Midden-Afrika en midden- Amerika.

In de jaren 2009-2010 maakte hij een serie van 25 schilderstukken, met magisch-realistische thematiek,.

Bedoeling van het werk is, dat de beschouwer een eigen gevoel ervaart, en het werk dus hanteert als impuls voor eigen beleving.

 

Uitleg  wil Rob niet of nauwelijks geven, want het is slechts een mentaal aspect, en is daardoor van een andere orde dan de beeld-taal van zijn schilderwerk.

Veel genoegen bij het kijken en beleven!

Rob Spronk