21. aug, 2013

Gaat serie 2 in 2014 door?

Het lijkt erop, dat we de serie 2 in 2014 kunnen gaan voorbereiden.

Het is fijn om het enthousiasme te zien bij de dichters-auteurs!

 

Van vorig jaar hebben wij wat geleerd:

1. de blokken zijn weer blokken van 25 boekjes;

2.we moeten wat meer tijd maken voor de voorbereiding en de verwerking door de graficus Henk Eilander.

Op die manier komt er meer ruimte voor "aandachtige"samenwerking.

3.de grens van de oplage ligt bij ongeveer 35 auteurs, globaal zijn dat 1500 boekjes.

4.er komt een meer centrale plek voor de presentatie. Dat wordt Haarlem in 2014.

 

 

Overigens loopt alles langs dezelfde lijn als in 2012-2013.

 

Om het de auteurs gemakkelijk te maken, heb ik de overeenkomst met de Uitgeverij de Wilg wat bijgewerkt, en hier en daar meer toelichting gegeven.

 

Vraag aan je:

vul alsjeblieft  het contractje inmet zwarte of blauwe pen, en in blokletters, zodat de leesbaarheid wordt vergroot,

print dan twee exemplaren,houd er een, en stuur de andere getekend op naar de uitgeverij.

Zodra wij zeker weten, dat er voldoende Wilgjesboekjes in de serie 2014 kunnen worden uitgebracht,

tekenen wij als uitgever jouw contract, en sturen dat aan je toe. Daarmee is dan de overeenkomst gesloten.

 

Zijn er vragen ?  mail of bel: 0592-272991

met dichterlijke groet, Marion en Rob Spronk

 

Uitgeverij de Wilg/ onderdeel van de Raadgever Intradiensten b.v.

Wenakkers 12,  9468 TL Annen